Muzejní sbírky – Muzeum Vysočiny Jihlava

Databáze nabízí kompletní přehled sbírkových předmětů Muzea Vysočiny Jihlava. Databáze byla sestavena v rámci projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/17_099/0006727. Databáze umožňuje záznamy třídit a filtrovat podle kritérií, která se liší u různých sbírkových skupin. Databáze je „živá“: je průběžně upravována a doplňována. V případě zájmu o detailnější informace kontaktujte jihlavské muzeum e-mailem (muzeum@muzeum.ji.cz).